Referencje - Zaufali nam:

Wybrane zrealizowane projekty:​​

Zaangażowanie w konsultacje, rozpoznanie potrzeb biznesowych, przygotowanie rozwiązań́ technologicznych, prezentacje, procesy negocjacji Umów dla poszczególnych rozwiązań́:

 • JG/EDGE 2018 – Doradztwo w projekcie finansowanym przez Google i The Washington Post na stworzenie systemu AI Bots & Trolls Filter https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/dni-projects/ai-bots-trolls-filter-round-5/

 • JG/-2018 – Firma produkcyjna, Problem biznesowy: wzrost sprzedaży produktów i jednoczesny wzrost kosztów utrzymania. Spadek EBITDA; Rozwiązanie: IoT w modelu serwisowym dla 10.000 urządzeń́ raportujących 100 zdarzeń́/komunikatów co sekundę̨ z każdego, Analityka Strumieniowa z predykcją zdarzeń́ i centralnym repozytorium Data Base.

 • JG/-2018 – Firma marketingu internetowego – PoC platformy analitycznej z preferencjami i cyfrowym profilowaniem Klientów do badania potencjału nabywczego i wsparcia sprzedaży bezpośredniej marek luksusowych.

 • JG/-2017 – Broker Energii, Problem biznesowy: cel redukcja kosztów oraz biznesowa reorganizacja firmy, Rozwiązanie: Outsourcing IT & PaaS (Private Cloud) dla aplikacji biznesowych ze wsparciem Virtual Operation Center - VoC.

 • JG/-2016 – Dom Mediowy, Problem biznesowy: Wyjście z technologii bazodanowej i uwolnienie zasobów ludzkich do projektów BIG Data. Rozwiązanie: Outsourcing & Data Base Operation Center - DBoC.

 • JG/-2015 – Bank, Problem biznesowy: Przyspieszenie transakcji FOREX dla brokerów, Przeprowadzenie PoC z optymalizacją tabel osiągnięto wyższy niż̇ zakładany wzrost o ponad 5 razy.

 • JG/2012 – Grupa Energetyczna; Problem biznesowy: Wycieki i uszkodzenia danch, Rozwiązanie: Security Operation Center - SOC

 • 2011 – Grupa Energetyczna; Problem biznesowy: Kolekcja zdarzeń on-line zmian w rozpływach prądu w oczkach sieci energetycznych WN - Analityczna kolumnowa baza danych.

 • 2011 – Grupa Energetyczna; Wdrożenie jednej z pierwszych chmur prywatnych w Polsce. Problem biznesowy: Konsolidacja aplikacyjna 7 spółek wytworzeniowych; Rozwiązanie: Systemy Zarządzania Produkcją Energii skonsolidowane do rozwiązania chmurowego Private Cloud z wdrożeniem i wieloletnim suportem.

 • 2010 – Grupa Energetyczna; Problem biznesowy: brak odtwarzania backupu, niskiej jakości usługi wsparcia, Rozwiązanie: Procedury odtworzeniowe, on-line zarządzanie backupem (dostępem i odtworzeniami, zastosowano wirtualizację bibliotek taśmowych i deduplikację danych, co spowodowało kilkunastokrotne skrócenie czasu backupu i odtworzenia.

 • 2009 – Spółka Produkcyjna; Problem biznesowy: Vendor Locking, wysokie koszty licencji i utrzymania. Rozwiązanie: standaryzacja, optymalizacja, wirtualizacja, migracja SAP ERP on Mainframe do platformy otwartej x86.

 • 1999 – 2003 Bank; Problem biznesowy: Przestoje pracy w placówkach  bankowych, możliwa utrata reputacji banku, Klientów i udziału w rynku, Rozwiązanie: Outsourcing i utrzymanie SLA z fix time 4h w całej Polsce dla oddziałów Banku, Kontrakt w niezmienionej formule obowiązywał 16 lat, Negocjacje kontraktu, podpisanie Umowy.

  

slider0.jpg
slider0.jpg

press to zoom
slider1a.jpg
slider1a.jpg

press to zoom
slider2.jpg
slider2.jpg

press to zoom
slider0.jpg
slider0.jpg

press to zoom
1/5
Projekt LED w Batorym w Koninie - dostawa oświetlenia LED General Electric

Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie utrzymuje kontakty z różnymi firmami, zakładami pracy i instytucjami w celu pełnej realizacji programów nauczania, organizacji praktycznej nauki zawodu, zatrudniania specjalistów do kształcenia młodzieży, a w związku z organizacją uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez pozyskuje sponsorów.
Szkoła współpracuje ponadto z Rejonowym Urzędem Pracy, z Cechem Rzemiosł Różnych oraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. Związane to jest z kształceniem młodzieży, lepszym przygotowaniem absolwentów do pracy lub dalszej edukacji, organizacją różnorodnych imprez także prowadzeniem kształcenia kursowego.http://www.zscku.konin.pl


  

images.jpg
images.jpg

press to zoom
images (4).jpg
images (4).jpg

press to zoom
pobrane.jpg
pobrane.jpg

press to zoom
images.jpg
images.jpg

press to zoom
1/7
zdjęcie autor Alex1953
zdjęcie autor Alex1953

zdjęcie autor Alex1953

press to zoom
alex1953.jpg
alex1953.jpg

zdjęcie autor Alex1953

press to zoom
10.jpg
10.jpg

press to zoom
zdjęcie autor Alex1953
zdjęcie autor Alex1953

zdjęcie autor Alex1953

press to zoom
1/9
Projekt LED w Modzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej

W przepięknie położonym ośrodku wychowawczym z wielkimi tradycjami zainstalowaliśmy oświetenie LED na sali gimnastycznej oraz oświetlenie zewnętrzne GE w alejkach parkowych a także wewnętrzne lampy GE w Internacie.http://www.mow-cerekwica.pl


  
Projekt LED w Medycznym Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Ostrowie Wlkp. - dostawa oświetlenia LED General Electric
 

Medyczne Studium Zawodowe i Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej ma piękną i bogatą tradycję. Powstała w 1966 roku i niedawno obchodziła jubileusz 45-cio lecia. Szkoła jest szkołą bezpłatną. Wszystkim chętnym zapewniającą miejsce we własnym internacie. Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycieli w nowoczesnych, przystosowanych do obecnych wymogów, salach. Baza dydaktyczna szkoły systematycznie jest wzbogacana. Słuchacze mają bezpłatny dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej.

Szkoła współpracuje z Wolontariatem i PCK. Przyznaje stypendia socjalne i naukowe. Absolwenci po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement europass w języku polskim i angielskimhttp://www.msz-ostrow.cba.pl/


  

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
Projekt Hotel Brojan

Zastosowanie lamp LED pozwoli wygenerować oszczędności rzędu 40%

Serdecznie zpraszamy do hotelu Brojan

uproszczony model ESCO z kapitału własnego JG ENERGY finansowanie od sierpnia do grudnia 2013http://www.brojan.pl


  

press to zoom

press to zoom
1/1
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

Projekt zakładał obniżenie kosztów zużycia energii przez zamontowanie źródeł światła w technologii energooszczędniej LED pozostawiając dotychczasowe oprawy oświetleniowe.

Światło jako usługa lipiec 2013

 

http://wsck.pl/
Zdjęcia z obiektu referencyjnego: Villa Otwock

press to zoom

Zdjęcia z obiektu referencyjnego: Villa Otwock

press to zoom

Zdjęcia z obiektu referencyjnego: Villa Otwock

press to zoom

Zdjęcia z obiektu referencyjnego: Villa Otwock

press to zoom
1/13
Projekt VillaOtwock

Pierwszy projekt w Polsce w klasycznym modelu ESCO wrzesień 2012, finansowanie z kapitału JG ENERGY od grudnia 2012 do września 2013

Projekt oświetlenia energooszczędnego w Hotelu Villa Otwock zakładał redukcję zużycia energii elektrycznej o minimum 30%. ROI zamknęło się po 10 miesiącach. W realizacji zostały zastosowane punkty oświetleniowe LED własność spółki JGENERGY. Wyzwaniem

projektowym było pozostawianie wcześniej zakupionych opraw oraz dostosowanie barwy światła do stylu i klimatu tego przytulnego a zarazem ekskluzywnego hotelu wybudowanego w standardzie czterogwiazdkowym. W efekcie uzyskano ponad 48% oszczędność energii elektrycznej.

Zapraszamy do kontaktu referencyjnego. W salach balowo-restauracyjnych zastosowaliśmy zmienną barwę światła regulowaną za pomocą zdalnego sterowania.

www.villaotwock.pl

Inne Projekty ESCO realizowane przez naszego Partnera General Electric

47 Projektów w modelu ESCO na świecie w roku 2013

47 more...

 

Hotel Adlon Kempinski

Hospitality Lighting

GE Lighting replaced the original lighting system of Hotel Adlon Kempinski in Berlin, to a more up-to-date LED lighting solution. 

 

more...