top of page

Referencje - Zaufali nam:

Wybrane zrealizowane projekty:​​

Zaangażowanie w konsultacje, rozpoznanie potrzeb biznesowych, przygotowanie rozwiązań́ technologicznych, prezentacje, procesy negocjacji Umów dla poszczególnych rozwiązań́:

 • JG/EDGE 2018 – Doradztwo w projekcie finansowanym przez Google i The Washington Post na stworzenie systemu AI Bots & Trolls Filter https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/dni-projects/ai-bots-trolls-filter-round-5/

 • JG/-2018 – Firma produkcyjna, Problem biznesowy: wzrost sprzedaży produktów i jednoczesny wzrost kosztów utrzymania. Spadek EBITDA; Rozwiązanie: IoT w modelu serwisowym dla 10.000 urządzeń́ raportujących 100 zdarzeń́/komunikatów co sekundę̨ z każdego, Analityka Strumieniowa z predykcją zdarzeń́ i centralnym repozytorium Data Base.

 • JG/-2018 – Firma marketingu internetowego – PoC platformy analitycznej z preferencjami i cyfrowym profilowaniem Klientów do badania potencjału nabywczego i wsparcia sprzedaży bezpośredniej marek luksusowych.

 • JG/-2017 – Broker Energii, Problem biznesowy: cel redukcja kosztów oraz biznesowa reorganizacja firmy, Rozwiązanie: Outsourcing IT & PaaS (Private Cloud) dla aplikacji biznesowych ze wsparciem Virtual Operation Center - VoC.

 • JG/-2016 – Dom Mediowy, Problem biznesowy: Wyjście z technologii bazodanowej i uwolnienie zasobów ludzkich do projektów BIG Data. Rozwiązanie: Outsourcing & Data Base Operation Center - DBoC.

 • JG/-2015 – Bank, Problem biznesowy: Przyspieszenie transakcji FOREX dla brokerów, Przeprowadzenie PoC z optymalizacją tabel osiągnięto wyższy niż̇ zakładany wzrost o ponad 5 razy.

 • JG/2012 – Grupa Energetyczna; Problem biznesowy: Wycieki i uszkodzenia danch, Rozwiązanie: Security Operation Center - SOC

 • 2011 – Grupa Energetyczna; Problem biznesowy: Kolekcja zdarzeń on-line zmian w rozpływach prądu w oczkach sieci energetycznych WN - Analityczna kolumnowa baza danych.

 • 2011 – Grupa Energetyczna; Wdrożenie jednej z pierwszych chmur prywatnych w Polsce. Problem biznesowy: Konsolidacja aplikacyjna 7 spółek wytworzeniowych; Rozwiązanie: Systemy Zarządzania Produkcją Energii skonsolidowane do rozwiązania chmurowego Private Cloud z wdrożeniem i wieloletnim suportem.

 • 2010 – Grupa Energetyczna; Problem biznesowy: brak odtwarzania backupu, niskiej jakości usługi wsparcia, Rozwiązanie: Procedury odtworzeniowe, on-line zarządzanie backupem (dostępem i odtworzeniami, zastosowano wirtualizację bibliotek taśmowych i deduplikację danych, co spowodowało kilkunastokrotne skrócenie czasu backupu i odtworzenia.

 • 2009 – Spółka Produkcyjna; Problem biznesowy: Vendor Locking, wysokie koszty licencji i utrzymania. Rozwiązanie: standaryzacja, optymalizacja, wirtualizacja, migracja SAP ERP on Mainframe do platformy otwartej x86.

 • 1999 – 2003 Bank; Problem biznesowy: Przestoje pracy w placówkach  bankowych, możliwa utrata reputacji banku, Klientów i udziału w rynku, Rozwiązanie: Outsourcing i utrzymanie SLA z fix time 4h w całej Polsce dla oddziałów Banku, Kontrakt w niezmienionej formule obowiązywał 16 lat, Negocjacje kontraktu, podpisanie Umowy.

  

Projekt LED w Batorym w Koninie - dostawa oświetlenia LED General Electric

Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie utrzymuje kontakty z różnymi firmami, zakładami pracy i instytucjami w celu pełnej realizacji programów nauczania, organizacji praktycznej nauki zawodu, zatrudniania specjalistów do kształcenia młodzieży, a w związku z organizacją uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez pozyskuje sponsorów.
Szkoła współpracuje ponadto z Rejonowym Urzędem Pracy, z Cechem Rzemiosł Różnych oraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. Związane to jest z kształceniem młodzieży, lepszym przygotowaniem absolwentów do pracy lub dalszej edukacji, organizacją różnorodnych imprez także prowadzeniem kształcenia kursowego.http://www.zscku.konin.pl


  

Projekt LED w Modzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej

W przepięknie położonym ośrodku wychowawczym z wielkimi tradycjami zainstalowaliśmy oświetenie LED na sali gimnastycznej oraz oświetlenie zewnętrzne GE w alejkach parkowych a także wewnętrzne lampy GE w Internacie.http://www.mow-cerekwica.pl


  
Projekt LED w Medycznym Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Ostrowie Wlkp. - dostawa oświetlenia LED General Electric
 

Medyczne Studium Zawodowe i Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej ma piękną i bogatą tradycję. Powstała w 1966 roku i niedawno obchodziła jubileusz 45-cio lecia. Szkoła jest szkołą bezpłatną. Wszystkim chętnym zapewniającą miejsce we własnym internacie. Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycieli w nowoczesnych, przystosowanych do obecnych wymogów, salach. Baza dydaktyczna szkoły systematycznie jest wzbogacana. Słuchacze mają bezpłatny dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej.

Szkoła współpracuje z Wolontariatem i PCK. Przyznaje stypendia socjalne i naukowe. Absolwenci po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement europass w języku polskim i angielskimhttp://www.msz-ostrow.cba.pl/


  
Projekt Hotel Brojan

Zastosowanie lamp LED pozwoli wygenerować oszczędności rzędu 40%

Serdecznie zpraszamy do hotelu Brojan

uproszczony model ESCO z kapitału własnego JG ENERGY finansowanie od sierpnia do grudnia 2013http://www.brojan.pl


  
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

Projekt zakładał obniżenie kosztów zużycia energii przez zamontowanie źródeł światła w technologii energooszczędniej LED pozostawiając dotychczasowe oprawy oświetleniowe.

Światło jako usługa lipiec 2013

 

http://wsck.pl/
Projekt VillaOtwock

Pierwszy projekt w Polsce w klasycznym modelu ESCO wrzesień 2012, finansowanie z kapitału JG ENERGY od grudnia 2012 do września 2013

Projekt oświetlenia energooszczędnego w Hotelu Villa Otwock zakładał redukcję zużycia energii elektrycznej o minimum 30%. ROI zamknęło się po 10 miesiącach. W realizacji zostały zastosowane punkty oświetleniowe LED własność spółki JGENERGY. Wyzwaniem

projektowym było pozostawianie wcześniej zakupionych opraw oraz dostosowanie barwy światła do stylu i klimatu tego przytulnego a zarazem ekskluzywnego hotelu wybudowanego w standardzie czterogwiazdkowym. W efekcie uzyskano ponad 48% oszczędność energii elektrycznej.

Zapraszamy do kontaktu referencyjnego. W salach balowo-restauracyjnych zastosowaliśmy zmienną barwę światła regulowaną za pomocą zdalnego sterowania.

www.villaotwock.pl

Inne Projekty ESCO realizowane przez naszego Partnera General Electric

47 Projektów w modelu ESCO na świecie w roku 2013

47 more...

 

Hotel Adlon Kempinski

Hospitality Lighting

GE Lighting replaced the original lighting system of Hotel Adlon Kempinski in Berlin, to a more up-to-date LED lighting solution. 

 

more...

 

bottom of page