Inspiracje, pomysły, idee                The sky has no limit

- Czy chcesz oszczędzać? Czy chcesz więcej zarabiać?

- Czy chcesz być innowacyjny i wyprzedzać o krok konkurencję?

- Jak to zrobić? - Jakie rozwiązania wybrać?

- Czy inwestować w drogie i długoterminowe, wysokiej jakości produkty?

- Czy postawić na tanie rozwiązania, ile na tym zaoszczędzimy? Czy stać Cię na tanie produkty?

- Informatyka: Duża ilość danych? Big Data, IoT, Predykcja, Optymalizacja Serwisu, Analityka, Data Center na całym świecie?

- Energetyka: Jak wysoki jest twój rachunek za prąd?, a jaki będzie po zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych?

                      Jak ważne jest światło dla Twojego biznesu?

 

Damy Ci odpowiedzi na te pytania...

 

Może nie masz budżetu na inwestycje, a chcesz oszczędzać, mamy takie rozwiązania.

Zapytaj nas ile możemy dla Ciebie zaoszczędzić.

Bądź zielony z naszą pomocą będziesz EKO.

 

Aktualnie największy przełom sprawności energetycznej uzyskujemy za pomocą nowoczesnej technologii oświetleniowej LED. 

Zarazem uważnie analizujemy szybko rozwijające się technologie odnawialnych źródeł energii, które znakomicie polepszają bilans energetyczny przedsiębiorstw naszych Klientów, a przez wprowadzane ustawy możemy wyliczyć rentowność OZE.

 

Oświetlenie wewnętrzne LED

 

specjalistyczne oświetlenie LED dla:

hal produkcyjnych, sportowych, magazynów wysokiego składowania.

sklepów i galerii handlowych, hoteli, szkół, biurowców, 

 

Więcej...

  

Oświetlenie zewnętrzne LED

 

LED w oświetleniu zewnętrznym:

placów, ulic, parkingów,

 

Więcej ...

Nie wiemy jaka będzie przyszłość dla domu i biznesu ale potrafimy ją sobie wyobrazić...
 

Nasze wyobrażenia zamieniają się w realne projekty...

Jeżeli widzisz, to co widzisz to znaczy, że to już istnieje...

O czym myślisz? jesteśmy gotowi to zaprojektować...

 

Więcej ...

Barwa Światła jest bardzo ważnym parametrem

 

"Białe" światło emitowane przez słońce czy żarówki jest w rzeczywistości mieszaniną wszystkich fal z widma widzialnego. Promieniowanie to obejmuje zakres fali elektromagnetycznej od 380 do 780nm. Przy określaniu barwy światła wysyłanego przez źródła światła wykorzystuje się pojęcie temperatury barwowej. Jest to przyrównanie barwy światła źródła do temperatury ciała czarnego, które wysyła promieniowanie o tej samej chromatyczności co promieniowanie rozpatrywanego źródła.

 

Norma PN-EN 12464-1 wprowadza następujące przedziały i sformułowania przy określaniu temperatury barwowej: Światło ciepłe WW<3300K wpływa na człowieka relaksująco i uspakajająco.
Barwa neutralna NW mieści się w tym zakesie. Światło chłodne CW>5300K pobudza.
Zbyt zimne może "drażnić". 

Prawidłowe Odwzorowanie Kolorów to udane zakupy

Odwzrorowanie kolorów określa się współczynnikiem Ra. Światło o wysokim wsp. Ra (80-100) sprawia, że kolory ludzi i przediotów wyglądją zdecydowanie lepiej. Maksymalna wartość wskaźnika Ra wynosi 100, im wyższa jest wartość, tym kolory są lepiej odwzorowywane.

Światło słoneczne i lampy żarowe posiadają współczynnik Ra na poziomie 85-100, lampy fluorescencyjne pomiędzy 50 a 99. Współczynnik Ra dla diod LED dobrej jakości wynosi 70-95 Ra.
Wartość współczynnika Ra dla świetlówek i LED jest różna, bezwzględnie należy sprawdzić ten parametr przez zakupem. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, kiedy dobieramy oświetlenie do pracowni, łazienki, garderoby, sklepu tzn. wszędzie tam, gdzie dobre odwzorowanie kolorów ma duże znaczenie, powinniśmy wtedy dobierać lampę o wsp. Ra nie mniejszym niż 70.

 

Podstawy są trudne dlatego nasi Klienci nie muszą ich rozumieć

Lumen [lm] - jednostka miary strumienia świetlnego w układzie SI. 1 lm=1 cd·sr
Jest to strumień świetlny wysłany w jednostkowy kąt bryłowy (steradian) przez izotropowe punktowe źródło światła o światłości jednej kandeli umieszczone w wierzchołku tego kąta.

 

Kandela [cd] (z łac. candela – świeca) – jednostka światłości źródła światła; jednostka podstawowa w układzie SI, oznaczana cd.
Jest to światłość z jaką świeci w określonym kierunku źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 5,4·1014 Hz i wydajności energetycznej w tym kierunku równej 1/683 W/sr.

 

Luks [lx] – jednostka natężenia oświetlenia E w układzie SI, łac. lux=światło.
1 lx=1 cd·sr / m2 Luks określany jest jako oświetlenie wywołane przez równomiernie rozłożony strumień świetlny o wartości równej 1 lumen padający na powierzchnię 1m2,

tj.: 1 lx=1 lm / m2.
noks [nx] - mililuks - podwielokrotność luksa, łac. nox=noc; 1 nx=0,001 lx=1 mlx

 

Steradian [sr] – jednostka uzupełniająca układu SI określająca wartość kąta bryłowego o wierzchołku w środku kuli. Kąt ten wycina z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia.

 

Bardzo ważnym współczynnikiem jest skuteczność świetlna [lm/W] im wyższy tym nowocześniejsza technologia zastosowanych modułów LED - dla źródła idealnego 683 lm/W.